Zuzendaritza-proiektua egiteko laguntza-gida [2023]

Argitalpen-data: 2023-12-11

Zuzendaritza-proiektua ikastetxeko dokumentu estrategikoa da, Ikastetxearen estrategia epe ertainera zehazten duena, hain zuzen ere.  Ikastetxearen Hezkuntza Proiektuarekin lerrokatuta, ikasturte bakoitzeko IUP ezberdinetan zehazten da proposatutako helburu edota asmo horiek eguneroko errealitatearekin bat egin dezaten. Dokumentu hau loteslea da eta Ikastetxeko Hezkuntza Proiektutik abiatuta zuzendaritzaren iparrorratza izango da...

Eskola-zuzendaritza publikoa. Esparruak eta pertzepzioak praktikatik [2020]

2018an, «Zuzendaritza eta lidergoa» batzordea eratu zen, zuzendaritzen egoera aztertzeko... Horren helburu bat zen ikastetxe publiko guztietan zuzendaritza-talde adituak bermatzeko zer eta nola egin behar den erantzutea...

Guía para la evaluación de las direcciones escolares [2017]

La Guía para la evaluación de las direcciones escolares [2017] es uno de los productos intelectuales del proyecto Erasmus+ "Evaluación de las Direcciones Escolares y la Práctica Docente" (EOSLATP por sus siglas en inglés) que tuvo lugar entre septiembre de 2015 y julio de 2017...

Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan [2015]

Argitalpen-data: 2015-12-04

Ikerketa hau Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) eta Hezkuntza Ebaluazio eta Ikerketarako Institutuaren (ISEI-IVEI) arteko lankidetzaren emaitza da. Era berean, Hezkuntza Sailaren bultzada jaso da, zuzenean inplikatu baititu laguntza-zerbitzuak, Berritzeguneak, Hezkuntza Ikuskaritza eta, jakina, ikerketa honetarako hautatu diren ikastetxe guztiak.

dokumentua ikusi

Hezkuntza bikaintasunerantz [2015]

Argitalpen-data: 2015-12-01

Hezkuntza edozein herrialdetako gobernuak aurre egin behar dien erronka handietako bat da, eta hezkuntzaren hobekuntza gizarte-aurrerapenaren aspektu guztietarako giltzarrietako bat. Gaur egun, behin ekitate maila ona lortuz gero, hezkuntzaren bikaintasuna lortzea lehentasunezko helburua da Euskadiko hezkuntza-sisteman...

dokumentua ikusi

Ikastetxearen hezkuntza proiektua egiteko gida [2013]

Argitalpen-data: 2013-09-01

Gida hau, IHPa egiteko edo eguneratzeko prozesuan laguntza eta orientabidea emateko helburuarekin egin da. IHParen ezaugarriei begira antolatuta dago, eta prozesuaren beraren garrantzia nabarmentzen du, parte-hartzean eta adostasunak bilatzean. Ikastetxeko eremu guztietan erreferentziazko dokumentua izateko pentsatuta dago, bai erabaki handiak hartzeko eta bai eguneroko jardunerako ere.

Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. 1. fasea [2013]

Argitalpen-data: 2012-12-11

Lan hoinen helburua da Ebaluazio Diagnostikoko probek neurtu nahi duten konpetentzien lorpen eta ikaskuntza multzoari eskolak benetan egiten dion ekarpena ezagutzea, eta Euskadiko hezkuntza-sistema hobetzen laguntzeko beste ikastetxe batzuetara transferitu daitekeen jardunbide egokien katalogoa egitea.

dokumentua ikusi

Zuzendaritza proiektua egiteko gida [2012]

Argitalpen-data: 2012-09-01

Zuzendaritza-proiektuan hezurmamitzen dira zuzendaritzak ez ezik hezkuntza-komunitate osoak denboraldi zehatz batean bere gain hartutako konpromisoak. Zuzendaritza-proiektu hau ikastetxeko bizitzaren plangintza eta antolaketa egiteko erreferentziazko kudeaketa-agiria da, garatu behar diren estrategia eta ekintzak direla bertan zehaztuz. Estrategia horiek koherenteak izan beharko dute zentroaren jardueraren plangintza eta antolaketa egiteko baliabideekin (hezkuntza-proiektua, curriculum-proiektua, AJA), eta helburu operatiboak eta ekintzak definitzearen bitartez zehaztu beharko dira urteko planetan.

Ikastetxearen urteko plana eta urteko memoria egiteko gida [2011]

Argitalpen-data: 2011-04-01

Ikastetxearen urteko plana (IUP) ikastetxe osoa inplikatzen duen dokumentua da, eta ikasturte baterako hartutako erabakiak jasotzen ditu; erabaki horiek, noski, beste batzuk zehaztu behar dituzte epe luzera begira (hezkuntza-proiektuan nahiz curriculum-proiektuan jasotakoak, nagusiki), eta modu koherentean, gainera; eta, jakina, eskola-elkarteko estamentuen premiei eta eskakizunei erantzun behar diete ezinbestez.

Planifikazioa eskola eremuan [2010]

Erakundeak hobetu egiten dira, orainaldiko errealitatea oinarri hartuta etorkizuneko errealitatea irudikatzeko gai direnean. Taldean garatutako plangintzari esker, komunitate batek dituen ametsak ikusi eta lor daitezke.

Zuzendari bila [2004]

Liburuxka honek hezkuntza-komunitatearen gogoeta piztu nahi du, batez ere irakasleena (zuzendaritzako zeregin eta gaitasunak ezagutzea eta sakontzea, ikuspuntuak trukatzea eta irizpideak bateratzen saiatzea). Hortaz, liburuxka honen bitartez, ikastetxe bakoitzak behar duen zuzendaritza eduki dezan lortu nahi da.

...arloko argitalpen gehiago «dokutekan»

Argitalpen-data: 2001-01-01

...