29/2023 DEKRETUA, otsailaren 28koa, zuzendaritza-funtzioan sartzeari buruzkoa

Argitalpen-data: 2023-03-20

29/2023 DEKRETUA, otsailaren 28koa, hezkuntzaren arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari, eta hura osatzen duten karguak uzteari buruzkoa.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. Jakintzagaiak ikasturteka

Argitalpen-data: 2022-10-17

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasturte bakoitzean ikasi beharreko ikasgaien zerrenda.

 

Batxilergoko curriculuma. Modalitateak

Argitalpen-data: 2022-09-20

Batxilergoko lau modalitateen deskribapena

Estructura y enseñanzas del sistema educativo español según la LOMLOE

Argitalpen-data: 2021-06-09

Estructura y enseñanzas del sistema educativo español según la LOMLOE