.......«zuzendari.net» atariko monografikoak

EAEko Hezkuntza Legea [2024]

Argitalpen-data: 2024-02-08

Monografiko honek modu eskematikoan aurkezten digu 17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzari buruzkoa (EHAA, 3. zk., 2024ko urtarrilaren 4koa).

Euskal curriculumaren garapena [2022]

Argitalpen-data: 2022-12-28

Monografiko honek hezkuntzako lege organikoak (LOE, LOMCE, LOMLOE) eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko curriculumaren garapenean duten eragina aztertzen ditu...

Zuzendaritza funtzioa [2022]

Argitalpen-data: 2022-08-20

Bai ikerketak bai hezkuntza-praktikak gero eta nabariago aitortu dute ikastetxeetako zuzendaritza-taldeek zeregin garrantzitsua betetzen dutela ikastetxeen martxa onean...

LOMLOE

Argitalpen-data: 2022-03-01

Mediante un único artículo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), actualiza (adaptándola a los cambios 2006-2020) la LOE y revierte los cambios propuestos por la LOMCE...

arquitectura curricular de la LOMLOE

Argitalpen-data: 2022-03-01

Mediante un único artículo, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), actualiza (adaptándola a los cambios 2006-2020) la LOE y revierte los cambios propuestos por la LOMCE...

Gaitasun digitalerako Europako markoak [2021]

Argitalpen-data: 2021-07-26

Nazioartean zein estatuan, hainbat esparru garatu dira, hezitzaileen gaitasun digitalaren alderdi bakoitza deskribatzeko eta haien kualifikazioa ebaluatzen, prestakuntza-beharrak identifikatzen eta prestakuntza espezifikoa eskaintzen laguntzeko...

Curriculumaren funtsezko alderdiak [2019]

Argitalpen-data: 2019-08-05

Etapako helburuak erreferenteak dira maila bakoitzeko gaitasunen aurrerapenerako funtsezkoak edo ezinbestekoak diren eduki-ikaskuntzak definitzeko orduan. Ikasketa horiek ebaluazio irizpide eta adierazleen bidez egiaztatu beharko dira...

«Heziberri» [2016]

Argitalpen-data: 2016-12-26

Oinarrizko hezkuntzaren (236/2015), haur hezkuntzaren (237/2015) eta batxilergoaren (127/2016) curriculum garapenarako dekretuen gaineko monografikoa. Bertan, aipatutako dekretuen erankinak osatzen dituzten curriculum orientatzaileak ere jasotzen dira.

Ikastetxeko dokumentuen artikulazioa [2013]

Argitalpen-data: 2013-08-20

Gero eta premia handiagoz, eskola-zuzendariek modu estrategikoagoan planifikatu behar izaten dute, bai epe ertainerako, bai epe luzerako; izan ere, hezkuntzaekintzaren zurrunbiloaren ondorioz, eskola-instituzioek iparra galtzen dute maiz...

Zuzendaritzaren dimentsioak. Ebaluzio-irizpide, adierazle eta ebidentziak [2012]

Argitalpen-data: 2012-09-03

Zuzendari-kargua betetzearen ebaluazioaren helburuak honako hauek dira: zuzendaritzaren jarduna etengabe hobetzea, agintaldia berritzea eta haren aitorpen pertsonala eta profesionala egitea...

 

marko pedagogikoa eta prestakuntza-ibilbidea [2009]

Argitalpen-data: 2009-08-20

Monografikoa, hainbat proposamen metodologiko biltzen dituen kontzeptu-esparru batetik abiatuta, esparru pedagogiko bat eta prestakuntza-ibilbidearen proposamen bat garatzen dituena, zuzendaritzentzat baliagarria izan daitekeena irakasle-taldeen prestakuntza planifikatzeko eta antolatzeko orduan...

Kudeatzeko eta parte hartzeko tresnak eta teknikak [2006]

Argitalpen-data: 2006-04-29

Ikastetxeak kudeatzeko zuzendariek eta hautagaiek gero eta prestakuntza handiagoa dute eta gero eta tresna gehiago bilatzen dituzte ikastetxeen administrazioa, antolaketa eta zuzendaritza errazteko eta lidergoa bideratzen laguntzeko...

Zuzendari bila [2005]

Argitalpen-data: 2005-08-27

Zuzendaritzan egin behar diren lan konplexuek pertsona egokiak eskatzen dituzte, ikastetxearekin eta hezkuntzarekin konpromiso sendoa dutenak…