Euskal Hezkuntza Sistemarako Irakurketa Estrategia [2024-2027]

Argitalpen-data: 2024-03-15

Irakurketa funtsezkoa da ikasteko prozesuan, curriculum arlotako informazioa eta ezagutza eskuratzeko aukera ematen du, pentsamendu kritikoa estimulatzen du, gaitasun kognitiboa hobetzen du, eta bizitzako edozein esparrutan arrakasta izateko funtsezko trebetasunak garatzen laguntzen du...

EAEko Hezkuntza Orientazio-Estrategia [2023-2026]

Argitalpen-data: 2024-03-01

EAEko Hezkuntza sistemaren Orientazio-Estrategia, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren, Batxilergoaren eta Lanbide Heziketaren esparruan, ibilbide-orri gisa aurkezten da ikasleek jasotzen duten orientazioa indartzeko eta hezkuntza-premiei hobeto erantzuteko estrategiak bultzatzeko, garapen pertsonala, akademikoa eta profesionala muga ditzaketen oztopoak ezabatuz...

Material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa

Argitalpen-data: 2022-06-22

Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailetan ikasten ari diren ikasleek erabili beharreko material didaktikoak eta curriculuma garatzeko baliabideak laguntzeko programa.

«EUSLE» programa

Argitalpen-data: 2022-06-02

«EUSLE» hizkuntza murgiltzeko programa bat da, eta bere helburua da Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetan eta Bigarren Hezkuntzako lehen zikloan gure hezkuntza-sistemara iritsi berri diren ikasleei eskolako irakas-hizkuntza, euskara, eskuratzeko prozesua erraztea...

Euskal hezkuntza-sistemaren eraldaketa digitalerako plana [2022-2024]

Argitalpen-data: 2022-01-01

Teknologia digitaletan egindako aurrerapen handiek berresten dute beharrezkoa dela erantzun bat ematea berrikuntzekin lotutako erronka teknologiko, etiko eta sozialei; izan ere, aldatzen ari dira bizimodua eta lan egiteko era. Euskal Hezkuntza Sistemaren Eraldaketa Digitalerako Planak (2022-2024)
planteatzen du hezkuntza-maila guztietan sartzea teknologia digitalak, irakaskuntza- eta ikaskuntza-praktikak hobetzeko eta dibertsifikatzeko teknologia horien bidez, eta konpetentzia digitalak garatzeko...

«Eraldatzen» programa-kontratua [2021-2024]

Argitalpen-data: 2021-04-04

Eraldatzen programaren helburu orokorra da hezkuntza-arrakasta sustatzea, ikasleen garapen pertsonal eta sozial ahalik 6 eta handiena lortzen laguntzeko baliabide gisa. Horretarako, proiektu estrategiko bat ezarri eta egikarituko da. Proiektu hori ikastetxe bakoitzak Hezkuntza Sailarekin duen erantzunkidetasun-kontratuan (programakontratuan) islatuko da...

Eskola inklusiboa garatzeko esparru plana [2019-2022]

Argitalpen-data: 2019-11-05

Eskola inklusiboa ikasle guztiei kalitatezko hezkuntzarako sarbidea bermatzen duena da. Ikasle guztien eskola arrakasta du helburu, eta denek bizitzarako gaitasunak ahalik eta gehien garatzea bideratzen du.

Adimen-gaitasun handiko ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana [2019-2022]

Argitalpen-data: 2019-06-06

Plan honek hezkuntza-eredu pedagogikoaren esparruaren printzipio gidariak diren ekitatea zein bikaintasuna bultzatzen duten estrategia eta planteamendu metodologikoak txertatzen ditu... Gaitasun handiko pertsonekin hezkuntza-arloko esku-hartze egokia izateak, ikasle horien egoera hobetzeaz gain, ikasle guztien egoera hobetzen du.

II. hezkidetza plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean [2019-2023]

Argitalpen-data: 2019-01-01

Plan honen bidez, Hezkuntza Sailak euskal hezkuntza-sistemari hezkidetza-eskolan urratsak ematen jarraitzeko aukera eskaintzen die. Bertan, berdintasunaren bidean aurrera egiteko beharrezko urratsen kontzeptu-gakoak aurkituko dituzte, baina, halaber, hori errealitate egiteko behar diren material eta tresnak eskainiko dira.

Eskola inklusiboaren eta kultura artekoaren eremuan ikasle etorkinei hezkuntza-arreta emateko II. Plana [2016-2020]

Argitalpen-data: 2016-09-01

Euskal gizartea etengabe aldatzen ari da. Biztanleen zati handi batek beste herrialde batzuetara –Amerikara batez ere- migratu zuen aro batzuetatik, Penintsula Iberiar guztitik iristen zitzaizkigun etorkin batzuen harrera herrialde bihurtu garen beste batzuetara pasa gara...

Heziberri Plana [2014]

Argitalpen-data: 2014-09-01

Heziberri 2020 Hezkuntza Sailak gure hezkuntza-sistema hobetzeko plana da. Planak Europako esparruan hezkuntza eta prestakuntzari buruz 2020rako finkatu diren ildo estrategikoak. Honako hiru egitasmok osatzen dute Heziberri 2020 plana: