Zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa [ZEB_HPPE]

Ikastetxe bateko zuzendaritzan aritzeko aukeratutako zuzendariek zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko programa espezifikoa (ZEB_HPPE) gainditu beharko dute izendatuak izan baino lehen. Salbuespen gisa, aukeratutako pertsonek ZEB_HPPE programa bukatu ahal izango dute zuzendariak aukeratzeko merezimendu-lehiaketaren deialdia egiten den ikasturteko ekaina eta uztailean, baita euren agintaldiko lehenengo hiruhilekoan ere. Edonola ere, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza izango da luzapena baimenduko duena, kasu bakoitza aztertu eta gero.

Ohiz kanpoko izaeraz izendatutako zuzendariek ere zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa (ZEB_HPPE) egin eta gainditu beharko dute euren izendapenaren lehenengo urtea amaitu baino lehen.

Konpetentziak eskuratzeko edukiak 7 modulutan daude antolatuta, ebazpen honetako IV. Eranskinean jasota dagoen bezala. Programan egiten diren jarduerek modulu horietako edukiak erlazionatu ahal izango dituzte elkarren artean, modu globalizatuan landuz.

Programak 120 orduko iraupena du: 80 ordu derrigorrezko prestakuntza-jarduerei dagozkie eta 40 ordu hautazko jarduerei.

Zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuespenak

Ebazpena, 2024ko otsailaren 2koa, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, Zuzendaritza eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoko (ZEB_HPPE) zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuesteko onartu eta baztertutako eskabideen behin-behineko zerrendak onesten dituena (2024ko otsailaren 2an argitaratuta hezigunean)

1. Ikastaroa: «Ikastetxearen oinarriak eraikitzen» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA: Prestakuntza-programen helburua da irakasleek eskuratu ditzatela zuzendaritza-eginkizuna eta lidergo pedagogikoa betetzeko beharrezkoak diren konpetentziak]

[HARTZAILEAK: Ez ohiko izendapenean dauden zuzendariak eta merezimendu-lehiaketan parte hartuko duten irakasleak]

BIZKAIA   

 • 2023-09-18     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Iurreta
 • 2023-09-19     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Iurreta
 • 2023-09-20     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Iurreta

ARABA

 • 2023-09-25     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI. Vitoria-Gasteiz
 • 2023-09-26     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI. Vitoria-Gasteiz
 • 2023-09-27     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI. Vitoria-Gasteiz

GIPUZKOA   

 • 2023-10-02     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2023-10-03     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2023-10-04     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria

 

2. Ikastaroa: «Estrategia eraikitzen: Zuzendaritza Proiektua» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA: Prestakuntza-programen helburua da irakasleek eskuratu ditzatela zuzendaritza-eginkizuna eta lidergo pedagogikoa betetzeko beharrezkoak diren konpetentziak]

[HARTZAILEAK: Ez ohiko izendapenean dauden zuzendariak eta merezimendu-lehiaketan parte hartuko duten irakasleak]

BIZKAIA   

 • 2023-10-16     9:30- 14:30     ZORNOTZA LHII Bilbo
 • 2023-10-17     9:30- 14:30     ZORNOTZA LHII Bilbo
 • 2023-10-18     9:30 - 14:30    ZORNOTZA LHII Bilbo

ARABA

 • 2023-10-23     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI  Vitoria-Gasteiz
 • 2023-10-24     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI  Vitoria-Gasteiz
 • 2023-10-25     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI  Vitoria-Gasteiz

GIPUZKOA   

 • 2023-11-06     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2023-11-07     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2023-11-08     9:30 - 14:30    LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria

 

3. Ikastaroa: «Sakontze fasea: Zuzendaritza Proiektuaren ondorengoa» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA :Prestakuntza-programen helburua da irakasleek eskuratu ditzatela zuzendaritza-eginkizuna eta lidergo pedagogikoa betetzeko beharrezkoak diren konpetentziak]

[HARTZAILEAK: Ez ohiko izendapenean dauden zuzendariak eta merezimendu-lehiaketan parte hartuko duten irakasleak]

BIZKAIA   

 • 2024-02-19     9:30- 14:30     IURRETA LHII   Bilbo
 • 2024-02-20     9:30- 14:30     IURRETA LHII   Bilbo
 • 2024-02-21     9:30- 14:30     IURRETA LHII   Bilbo

ARABA

 • 2024-02-26     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI  Vitoria-Gasteiz
 • 2024-02-27     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI  Vitoria-Gasteiz
 • 2024-02-28     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI  Vitoria-Gasteiz

GIPUZKOA   

 • 2024-03-04     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2024-03-05     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2024-03-06     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria

 

4. Monografikoa: «Ikastetxeen kudeaketa» | Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzak eta haien zerbitzuak | 10 ordu

[HELBURUA :Prestakuntza-programen helburua da irakasleek eskuratu ditzatela zuzendaritza-eginkizuna eta lidergo pedagogikoa betetzeko beharrezkoak diren konpetentziak]

[HARTZAILEAK: Ez ohiko izendapenean dauden zuzendariak eta merezimendu-lehiaketan parte hartuko duten irakasleak]

ARABA   

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

BIZKAIA   

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

GIPUZKOA

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

 

5. Monografikoa: «Arau-esparrua» | Hezkuntza ikuskaritza | 10 ordu

[HELBURUA: Ikastetxeei publikoei aplikatzekoa den arau-esparrua ezagutu]

[HARTZAILEAK: Ez ohiko izendapenean dauden zuzendariak eta merezimendu-lehiaketan parte hartuko duten irakasleak]

BIZKAIA   

 • 2023-12-18     9:30- 14:30     BIZKAIA ARETOA   Bilbo
 • 2023-12-20     9:30- 14:30     BIZKAIA ARETOA   Bilbo

1. Mintegia: «Zuzendaritza jarraipena» | BNko Lidergo Taldea | 15 ordu

[HELBURUA: Zuzendaritza- eginkizunarekin lotutako gaietan sakontzea. Komunitatearekin partekatutako ikuspegi estrategikoa. Talde-lanaren antolaketa eta garapena. Pertsonen garapena. Ikaskuntza emaitzak hobetzera bideratutako neurrien antolaketa eta inplementazioa]. 

[HARTZAILEAK: Zuzendariak. Mintegi honetan parte hartu dezakete zuzendari guztiak (ez ohiko izendapenarekin daudenak eta baita proiektudun zuzendariak ere). PEFI - HPPE osatzeko hautazko jarduera formatibo bezala 15 orduko akreditazioa lor dezakete zuzendariek]

BIZKAIA

 • Urriak 5, Azaroak 9, Otsailak 1, Martxoak 7, Apirilak 11

       -> B01 BERRITZEGUNEAN: B01 + B02 ERAGINGUNEAK

       -> BARAKALDOKO BERRITZEGUNEAN: B03 + B04 + B05 ERAGINGUNEAK

       -> GETXOKO BERRITZEGUNEA: B07 + B08 ERAGINGUNEAK

       -> ZORNOTZAKO BERRITZEGUNEAN: B06 + B09 + B10 ERAGINGUNEAK

ARABA

 • Urriak 19, Azaroak 16, Otsailak 8, Martxoak 14, Apirilak 18

GIPUZKOA  

 • Urriak 19, Azaroak 16, Otsailak 8, Martxoak 14, Apirilak 18

 

2. Ikastaroa: «Zuzendaritza-eginkizuna betetzeko konpetentziak» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA: Ikastetxeetako zuzendaritza-lana betetzen duten pertsonei etengabeko prestakuntza ematea, konpetentzia tekniko eta profesionalen eguneratzea eta zuzendaritza-eginkizunaren eta lidergo pedagogikoaren kalitatea hobetzea].

[HARTZAILEAK: Ez ohiko izendapenean dauden zuzendariak eta merezimendu-lehiaketan parte hartuko duten irakasleak].

BIZKAIA

 • 2024-03-11     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Olaburu auzunea, 19. Iurreta
 • 2024-03-12     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Olaburu auzunea, 19. Iurreta
 • 2024-03-13     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Olaburu auzunea, 19. Iurreta

ARABA

 • 2024-04-15     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI. Vitoria-Gasteiz
 • 2024-04-16     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI. Vitoria-Gasteiz
 • 2024-04-17     9:30- 14:30     KOLDO MITXELENA BHI. Vitoria-Gasteiz

GIPUZKOA    

 • 2024-04-22     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2024-04-23     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2024-04-24     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbide kalea, 17. Lasarte-Oria

 

3. Mentoretza: «Berdinen arteko ikaskuntza» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA: Zuzendaritza-eginkizuna garatzeko gaitasuna hobetzea, eguneroko praktikarako bideak zabaltzea, zuzendaritza taldeak ahalduntzea eta berdinen arteko ezagutzaren transmisioa].

[HARTZAILEAK: Eskarmentua duten Proiektudun zuzendaritzak eta zuzendaritza hasiberriak].

BIZKAIA - ARABA - GIPUZKOA

 • Ikastetxetik ikastetxera

4. Monografikoa: «Talde adimendunak: talde-lanaren teoria eta praktika» | 5 ordu

[HELBURUA: Elkarlanean aritzeko konpetentziak areagotzea. Talde elkarketa eta banaketa egiterakoan kontuan hartu beharreko gakoez jabetzea. Talde adimentsuak liburuan azaltzen diren orientabideak jarraituz bakoitzak bere bidea eraikitzeko aukera ematea.

BIZKAIA

 • Urriak 30        9:30- 14:30

 ARABA

 • Urriak 31        9:30- 14:30

2022-2023 IKASTURTEA

Monografikoa: «Saio juridikoa» | Hezkuntza ikuskaritza | 10 ordu

 • 2023-01-26     9:00 - 14:00     Deustuko Hizkuntza Eskola   

 

Monografikoa: «Ikastetxeen kudeaketa» | Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetako zerbitzu-burutzak | 10 ordu

ARABA    

 • 2023-02-27     9:00 - 14:00     ONCE erakundeko aretoa (San Prudencio, 18)   
 • 2023-02-28     9:00 - 14:00     ONCE erakundeko aretoa (San Prudencio, 18) 

BIZKAIA   

 • 2023-04-19       9:30 - 14:00     Bilbo. Miguel de Unamuno Institutuan
 • 2023-04-20       9:30 - 14:00     Bilbo. Miguel de Unamuno Institutuan

GIPUZKOA

 • 2023-02-14     9:30 - 14:00     Donostia. San Telmo Museoa   
 • 2023-02-15     9:30 - 14:00     Donostia. San Telmo Museoa

 

Ikastaroa: «Hasierako prestakuntza: sakontze fasea» | BNko Lidergo Taldea - Aurkene Redondo | 20 ordu

ARABA

 • 2023-02-13     9:00 - 14:30     Gasteiz. Koldo Mitxelena Institutua   
 • 2023-02-14     9:00 - 14:30     Gasteiz. Koldo Mitxelena Institutua
 • 2023-02-15     9:00 - 14:30     Gasteiz. Koldo Mitxelena Institutua

BIZKAIA   

 • 2023-02-27     9:00 - 14:30     Bilbo. Juan Manuel Sanchez Marcos / Kontxa eskolako aretoan
 • 2023-02-28     9:00 - 14:30     Bilbo. Juan Manuel Sanchez Marcos / Kontxa eskolako aretoan
 • 2023-03-01     9:00 - 14:30     Bilbo. Juan Manuel Sanchez Marcos / Kontxa eskolako aretoan

GIPUZKOA   

 • 2023-03-06     9:00 - 14:30     Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutua
 • 2023-03-07     9:00 - 14:30     Donostiako San Telmo museoko aretoan
 • 2023-03-08     9:00 - 14:30     Donostiako San Telmo museoko aretoan

GIPUZKOA II   

 • 2023-03-13     9:00 - 14:30     Iurreta.  LHII institutuko aretoan
 • 2023-03-14     9:00 - 14:30     Iurreta.  LHII institutuko aretoan
 • 2023-03-15     9:00 - 14:30     Iurreta.  LHII institutuko aretoan

2022-2023 IKASTURTEA

Ikastaroa: «Ahozko komunikazioa» | IRALE | 5 ordu

 • 2023-01-24     9:30 - 14:30     Lasarteko Berritzegunean 
 • 2023-01-27     9:30 - 14:30     Gasteizko Berritzegunean
 • 2023-01-30     9:30  -14:30     Basurtuko udaltegian

 

Ikastaroa - on line: «Ebaluazioa zuzendaritzaren begiradatik» | David Hortigüela | 5 ordu

 Bi egunetan errepikatuko da saio bera... (SUSPENDITUTA)

 • 2023-02-01     9:30 - 14:30     on line 
 • 2023-02-02     9:30  -14:30     on line

 

Ikastaroa: «Talde adimenduak» | Fernando Cembranos | 5 ordu

 Bi egunetan errepikatuko da saio bera...

 • 2023-02-08     9:00 - 14:00     Donostiako Magisteritza eskola. Areto Nagusia 
 • 2023-02-09     9:00 - 14:00     Donostiako Magisteritza eskola. Areto Nagusia

 

Ikastaroa: «Finkatze fasea» | 20 ordu

 • 2023-05-08   2023-05-09   2023-05-10     9:00 - 14:00     Lasarteko Berritzegunean  
 • 2023-05-15   2023-05-16   2023-05-17     9:00 - 14:00     Gasteizko Koldo Mitxelena Institutuan 
 • 2023-04-24   2023-04-25   2023-04-26     9:00 - 14:00     Bilboko Kontxa eskolan 

 

Ikastaroa: «Zuzendaritza funtzioak eta betebeharrak XXI. mendeko eskolan» | Miguel Ángel Santos Guerra| 10 ordu

 • 2023-05-02     9:00 - 14:00     Lasarteko Berritzegunean   
 • 2023-05-03     9:00 - 14:00     Gasteizko Berritzegunean 
 • 2023-05-04     9:00 - 14:00     Basurtuko udaltegian 

* Saio presentzialaren aurretik «Las feromonas de la manzana: el valor educativo de la dirección escolar» liburuaren irakurketa.