Zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa [ZEB_HPPE]

Ikastetxe bateko zuzendaritzan aritzeko aukeratutako zuzendariek Zuzendaritza-eginkizuna Betetzen Hasteko Prestakuntza-programa Espezifikoa (ZEB_HPPE) gainditu beharko dute izendatuak izan baino lehen. Halaber, ohiz kanpoko izaeraz izendatutako zuzendariek ere programa egin eta gainditu beharko dute euren izendapenaren lehenengo urtea amaitu baino lehen.

Prestakuntza-programa honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzari buruzko abenduaren 21eko 17/2023 Legeak araututako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxe publikoetako zuzendari-postuaren berezko zuzendaritza-funtzioa eta lidergo pedagogikoa betetzeko irakasleek eskuratu behar dituzten konpetentziak eskuratzea.

Konpetentziak eskuratzeko edukiak 5 modulutan daude antolatuta, eta programan egiten diren jarduerek modulu horietako edukiak erlazionatu ahal izango dituzte elkarren artean, modu globalizatuan landuz. Konpetentziak eta edukien moduluak 2024ko ekainaren 6ko Ebazpenaren eranskinetan jasota daude.

Programa espezifiko honen prestakuntza-jarduerak prestakuntza-ibilbideetan antolatuko dira, edukiaren arabera, eta, aintzatespenari, ziurtapenari eta erregistroari dagokienez, honako mota hauetan sailkatuko dira: ikastaroak, mintegiak, praktiken komunitateak, prestakuntza-topaketa monografikoak, nazioarteko programak, beste hezkuntza-zentro batzuetan prestakuntza egonaldiak eta hezkuntzaz kanpoko inguruneetan lidergoa duten pertsonen arteko topaketak. 

Programak 120 orduko iraupena du: 80 ordu derrigorrezko prestakuntza-jarduerei dagozkie eta 40 ordu hautazko jarduerei.

Ebazpena ikusi

Ebazpenaren infografia interaktiboa

Zuzendaritza-funtzioaren marko konpetentziala: konpetentziak eta deskriptoreak

Prestakuntza-programa espezifikoaren moduluak eta edukiak

Prestakuntza-programa espezifikoaren planifikazioa

Derrigorrezko prestakuntza ekintzak | 2024-2025

  • Oinarriak eraikitzen | 20 ordu | urriak 14-15-16
  • Estrategia diseinatzen20 ordu | azaroak 4-5-6
  • Ikastetxe publikoei aplikatzeko arau markoa  | 10 ordu | abenduak 11-12
  • Sakontze fasea20 ordu | otsailak 10-11-12
  • Lurraldeetako hezkuntza-ordezkaritzak eta haien zerbitzuak | 10 ordu | zehazteke

Hautazko prestakuntza ekintzak | 2024-2025

  • Ahozko komunikazioa | 5 ordu | urtarrilak 29
  • Finkatze fasea | 20 ordu | martxoak 31, apirilak 1-2
  • Zuzendaritza mintegia  | 15 ordu | ikasturtean zehar
  • Monografikoak | zehazteke