Zuzendariaak hautatzeko prozesua

Otsailaren 28ko 29/2023 DEKRETUAren xedea da hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-eginkizunerako sarbidea, prestakuntza, ebaluazioa eta haren jardunaren aintzatespena eta hura osatzen duten karguen kargu-uztea arautzea.

Dekretu horren III. KAPITULUA zuzendaritza-taldeak hautatzeari buruzkoa da oso-osorik:

  · 7. artikulua. – Zuzendariak hautatzeko prozedura.

  · 8. artikulua. – Izangaien betekizunak.

  · 9. artikulua. – Hautaketa Batzordea.

  · 10. artikulua. – Zuzendaritza-proiektua.

  · 11. artikulua. – Hautagaiak hautatzeko eta baloratzeko irizpideak.

 

 ikus DEKRETUA-ri buruzko monografikoa

Merezimendu lehiaketa, 2024ko ekainaren 30ean kargua hutsik izango duten ikastetxeetan zuzendariak hautatzeko

  • AGINDUA, 2023ko abenduaren 15ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez merezimendu lehiaketa bat iragartzen baita Hezkuntza Sailaren mendeko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariak hautatzeko, 2024ko ekainaren 30ean kargua hutsik izango duten ikastetxeetan (EHAA, 2023-12-29).
  • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2023ko abenduaren 15eko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onesten dituztenak (2024ko otsailaren 16an argitaratuta hezigunean).
  • Hezkuntzako Lurralde-Ordezkaritzen ebazpenak, Hezkuntza Sailburuaren 2023ko abenduaren 15eko Aginduaren bidez deitutako hautaketa-prozesuko onartuen eta baztertuen behin-betiko zerrendak onesten dituztenak (2024ko otsailaren 2an argitaratuta hezigunean).

Zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuespenak

  • Ebazpena, 2024ko otsailaren 2koa, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, Zuzendaritza eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoko (ZEB_HPPE) zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuesteko onartu eta baztertutako eskabideen behin-behineko zerrendak onesten dituena (2024ko otsailaren 2an argitaratuta hezigunean).
  • Ebazpena, 2024ko otsailaren 2koa, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena, Zuzendaritza eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoko (ZEB_HPPE) zenbait jarduera egitetik eta ebaluatzetik salbuesteko onartu eta baztertutako eskabideen behin-betiko zerrendak onesten dituena (2024ko otsailaren 16an argitaratuta hezigunean).

 informazio gehiago «euskadi.eus» webgunean. Ikastetxe eta Plangintza Zuzendaritza »»