.......Hezkuntza Legea eta curriculum garapena

EAEko Hezkuntza Legea

Argitalpen-data: 2024-01-04

Monografiko honek modu eskematikoan aurkezten digu 17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzari buruzkoa (EHAA, 3. zk., 2024ko urtarrilaren 4koa).

Euskal curriculumaren garapena

Argitalpen-data: 2022-12-28

Hezkuntzako lege organikoak (LOE, LOMCE, LOMLOE) eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoko curriculumaren garapenean izan duten eragina...

Curriculum-garapenerako dekretuak. Haur Hezkuntza

Argitalpen-data: 2023-06-09

75/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa. 

Curriculum-garapenerako dekretuak. Oinarrizko Hezkuntza

Argitalpen-data: 2023-06-09

77/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Curriculum-garapenerako dekretuak. Batxilergoa

Argitalpen-data: 2023-06-09

76/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa

Argitalpen-data: 2024-01-31

AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira Haur Hezkuntzako ebaluazioa eta Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa, hala badagokio.