2022-11-02. Ikastetxeetako berrikuntza-arduradunen (BeAtarren) jarduera-esparrua

  JARRAIBIDEAK, 2022ko azaroaren 2koa, Hezkuntza sailburuordearena; horren bidez, ikastetxeetako berrikuntza-arduradunen (BeAtarren) jarduera-esparrua ezartzen da, eta 2022-2023 ikasturtean figura horietarako berariazko prestakuntza-programa finkatzen da.

Argitalpen-data: 2022-11-02

Informazio gehiago

2024-03-12. Eskola-jazarpeneko egoeren aurrean jarduteko protokoloa eta jokabide suizidan esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa [2024]

EBAZPENA, Hezkuntza Sailburuordearena, EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan eskola jazarpeneko egoeretan jarduteko protokoloa eta hezkuntza eremuan jokabide suizidaren aurrean esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa arautzen dituena. [2024]

Argitalpen-data: 2024-03-12

Informazio gehiago

2024-05-14. Hezkuntzako berrikuntza-arduradunak (BeA)

  Hezkuntza Sailburuordearen Jarraibideak, 2024-2025 ikasturterako ikastetxe publikoetako hezkuntzako berrikuntza-arduradunei (BeA) buruzkoak.

Argitalpen-data: 2024-05-14

Informazio gehiago

2024-05-06. Ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak

EBAZPENA, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinak arautzen baitu euskal hezkuntza-administrazioak nola emango dizkien ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak.

Argitalpen-data: 2024-05-06

Informazio gehiago

2019-10-11. Eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena [2019]

 EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena [2019]

 

Argitalpen-data: 2019-10-11

Informazio gehiago

2024-04-25. Aniztasunari arreta emateko programak: eskolatze osagarriko programak

EBAZPENA, Aniztasunerako eta Hezkuntza Inklusiorako Zuzendariarena, eskolatze osagarriko programak aplikatzeari buruzko jarraibideak onartzen dituena, eaeko ikastetxe publiko eta itunpeko guztietan.

Argitalpen-data: 2023-05-04

Informazio gehiago

2020-10-01. OOG-ren osaera AJA ez duten ikastetxe publikoetan

2020ko urriaren 1eko ERABAKIA, Hezkuntza Sailburuordearena, Antolamendu eta Jarduera-Araudia onarturik ez duten EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako Ordezkaritza Organo Gorenaren osaera ezartzen duena.

Argitalpen-data: 2020-10-01

Informazio gehiago

2023-03-27. Bide telematikoen bidez harremanetan ipintzeko betebeharra

JARRAIBIDEA, 2023ko martxoaren 27koa, Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita enplegatu publiko izateagatik egin beharreko izapide eta jarduketa guztietan Eusko Jaurlaritzako unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa.

Argitalpen-data: 2023-03-27

Informazio gehiago

2024-01-29. Practicuma: praktiketako prestakuntza-zentroak

EBAZPENA, Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena; horren bidez, praktiketako prestakuntza-zentro aitortzen dira funts publikoz finantzatutako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeak (ikastetxe publiko nahiz itunpeko pribatuak), heziketa berezikoak barne; hain zuzen ere, araubide orokorreko (HH, LH, DBH, Batxilergoa, LH) eta araubide bereziko ikasketen edo helduen hezkuntzako irakaskuntzan aritzen direnak.

Argitalpen-data: 2024-01-29

Informazio gehiago

2024-01-18. Telefono mugikor eta erloju adimentsuen erabilera

 Hezkuntza Sailburuordearen eta Lanbide Heziketako Sailburuordearen 2024ko urtarrilaren 18ko jarraibidea, EAEko hezkuntza sailaren mendeko haur hezkuntza, lehen hezkuntza, derrigorrezko bigarren hezkuntza, batxilergoa eta lanbide heziketa eskaintzen dituzten funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetan telefono mugikor eta erloju adimentsuen erabilera arautzeko zenbait alderdiri buruzkoa.

Argitalpen-data: 2024-01-18

Informazio gehiago

2023-04-25. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan

Unibertsitatez kanpoko ikasketen antolamendua. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak, Lanbide Heziketako ikastetxeak, Helduen Hezkuntzako ikastetxeak, etab.

Argitalpen-data: 2023-04-25

Informazio gehiago

2023-09-13. Euskara salbuespenak

Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak emateko unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko.

Argitalpen-data: 2023-09-13

Informazio gehiago

2023-06-21. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako jarraibideak

JARRAIBIDEAK euskadi.eus web gunean: ikasturtea antolatzeko hezkuntza-laguntzako espezialista (HLE), fisioterapiako espezialista, okupazio terapiako espezialista, zeinu-hizkuntzako interprete (ZHI) eta logopeda diren hezitzaile lan-kontratudunei dagokienez, eta entzumen eta hizkuntzako (EHI) irakasleei dagokienez. Ikusi ere HLBP aholkularitzei emandako jarraibideak.

Argitalpen-data: 2023-06-21

Informazio gehiago

2022-10-03. Aniztasunari arreta emateko programak: kulturartekotasuna sustatzeko programak eta hizkuntza sendotzeko programak

Ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak. EUSLE programa.

Argitalpen-data: 2022-10-03

Informazio gehiago

2013-02-12. Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan

  Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan

Argitalpen-data: 2013-02-15

Informazio gehiago

2018-10-10. Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriak

JARRAIBIDEAK, Hezkuntza sailburuordearenak, Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriei eta Gorputz Hezkuntza Ikasgaiaren gainean goi-mailako edo errendimendu handiko kirolaria izateak eta Dantzako ikasketa profesionalek izan behar dituzten eraginei buruzkoa.

Argitalpen-data: 2018-10-10

Informazio gehiago

2022-12-07. Oinarrizko gaitasunen ebaluazio diagnostikoaren prozesua 2022-2023

Hezkuntza sailburuordearen 2022ko abenduaren 7ko EBAZPENA. Horren bidez zehaztu dira Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 2022/2023 ikasturtean zehar oinarrizko konpetentzien diagnostikoa ebaluatzeko prozesuan aurrez ikusitako probak egiteko jarraibideak.

Argitalpen-data: 2022-12-07

Informazio gehiago

2022-12-20. Ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko jarraibideak 2022-2023 ikasturtean

JARRAIBIDEAK, Hezkuntzako sailburuorderenak, 2022-2023 ikasturterako EAEko Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleen ebaluazioa, igarotzea eta titulazioa arautzeko.

Argitalpen-data: 2022-12-20

Informazio gehiago

2013-11-28 . Ikaskuntza eta hezkuntza-inklusioa errazteko metodologiak

  ARGIBIDEAK, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Hezkuntza Berriztapeneko Zuzendariarenak, hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleek errazago ikasteko eta ikasle horien hezkuntza eta gizarte inklusioa errazago gauzatzeko metodologiak erabiltzeari buruzkoak.

Argitalpen-data: 2013-11-28

Informazio gehiago

2010-05-27. Ikastetxeentzako jarraibideak egile- eskubideak errespetatzeko

  Ikasgeletan eta ikastetxeen eguneroko kudeaketan eta jardueran egile-eskubideak errespetatzeari buruzko jarraibideak ikastetxeentzat..

Argitalpen-data: 2010-05-27

Informazio gehiago