2024-03-12. Eskola-jazarpeneko egoeren aurrean jarduteko protokoloa eta jokabide suizidan esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa [2024]

EBAZPENA, Hezkuntza Sailburuordearena, EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan eskola jazarpeneko egoeretan jarduteko protokoloa eta hezkuntza eremuan jokabide suizidaren aurrean esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa arautzen dituena. [2024]

Argitalpen-data: 2024-03-12

Informazio gehiago

2019-10-11. Eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena [2019]

 EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskola-jazarpen egoeretan jarduteko protokoloaren aplikazioa arautzen duten jarraibideei buruzko ebazpena [2019]

 

Argitalpen-data: 2019-10-11

Informazio gehiago

2018-04-26. Prebentzio-neurriak hartzeko akordioa, jokabide desegokiak, indarkeriazko ekintzak eta berdinen aurkako tratu txarrak, eskola-jazarpena eta abar prebenitzeko.

 Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eta Segurtasun Sailaren arteko lankidetza hitzarmena, ikaskideen arteko jokabide desegokiak indarkeriazko ekintzak eta eskola jazarpena (bullying-a eta ziberbullying-a) eta, oro har, eskola-eremuaren barruko elkarbizitzan ondorioak izan ditzaketen egoera guztiak prebenitzeko neurriei buruzkoa eta bide-segurtasunari buruzkoa. 

Argitalpen-data: 2018-04-26

Informazio gehiago

2016-06-21. Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa

1/2016 JARRAIBIDEA, ekainaren 21ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, adingabearen babes juridikoari buruzko lege organikoaren 13.5 artikulua aplikatzeari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2016-06-21

Informazio gehiago