Organigrama eta hezkuntza saileko webguneak

Hona hemen Hezkuntza Saileko organigrama eta zerbitzu bakoitzari lotutako webguneak eta web-mapak

 • Ikaskuntza eta hezkuntza berriztatzeko zuzendaritza
 • Aniztasunerako eta hezkuntza inklusiorako zuzendaritza
 • Ikastetxe eta plangintzaren zuzendaritza
 • Langileak kedeatzeko zuzendaritza...

«Irekia»

«IREKIA» Euskadiko Gobernu Irekiaren garapenaren hastapena da, eta Internet bidez herritarren eta Administrazioaren arteko zuzeneko komunikazio-kanal batean gauzatzen da, hizkera ez-administratiboarekin, eta Open Government-aren hiru ardatz nagusietan oinarritzen da: gardentasuna, parte-hartzea eta lankidetza...

Hezkuntza Saila

 • Lan arloak
 • Tramiteak
 • Planak eta proiektuak
 • Araudia
 • Estadistica...

Aniztasunerako eta hezkuntza inklusiorako zuzendaritza

 • Hezkuntza-laguntzako berariazko premiak
 • Aniztasunari erantzuteko programak
 • Arreta Goiztiarra hezkuntzaren baitan
 • Elkarbitzita eta hezkidetza...

webgunearen mapa ikusi

Ikaskuntza eta hezkuntza berriztatzeko zuzendaritza

 • Curriculum garapena
 • Eleaniztasuna eta euskara
 • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
 • Europako eta nazioarteko programak

mapa-web ikusi

Irakaskuntzak eta ikastetxeen zuzendaritza

 • Hezkuntza sistema eta familientzako informazioa
 • Ikastetxe publikoak eta itunpeko ikastetxeak
 • Ikasketen antolamendua: egutegia, jantokia, garraioa...
 • Matrikulazioak

webgunearen mapa ikusi

Langileen zuzendaritza

 • Irakasleak eta irakasleak ez diren langileen kudeaketa
 • Lekualdatzeak, zerbitzu eginkizunak, lizentziak eta baimenak...
 • Ordezkapenak
 • Eskola egutegiak
 • LPZ eta adkripzioak

mapa-web ikusi

Hezkuntza Ikuskaritza

 • Arauak, xedea, planak...
 • Antolaketa
 • Haur eta lehen hezkuntza
 • DHB eta Helduen Hezkuntza
 • Batxilergoa

webgunearen mapa ikusi

Irakas-sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundea ISEI-IVEI

 • Hezkuntza-arloko ikerketak
 • Ebaluazio diagnostikoa
 • Hezkuntza sistemaren diagnostikoa
 • Txostenak: pisa, timss, pirls...

Euskara atala

Euskara atal honetan eduki hauetarako sarbidea izango duzu:

 • IRALE programa: Irakasleak Alfabetatu eta Euskalduntzea
 • EIMA: euskarazko ikasmaterialgintza
 • Irakaskuntzako Hizkuntza Eskakizunak
 • Zenbait argitalpen

«BN gune digitalak»

«BN gune digitalak» Berritzegune Nagusiaren webguneetarako estekak biltzen dituen webgunea da, lan-arloka antolatuta:

 • Curriculumaren Garapena
 • Ikaskuntzarako Teknologiak
 • Lidergoa
 • Hezkuntza Sareak

Prestakuntzan eta hezkuntzaren berrikuntzan laguntzeko zentroak «berritzeguneak.net»

 • Laguntza-zerbitzuen zonakatzea
 • Aholkuklaritzak - kontaktua
 • Prestakuntza ekintzak
 • Berriak
 • ...

«zuzendaritzagunea»

Argitalpen-data: 2023-03-21

«Zuzendaritzagunea» webgunean zuzendaritza-taldeetako kideei zuzendutako prestakuntza-programekin zerikusia duen guztia aurkituko duzu. Informazio eta baliabide ugari ere izango dituzu eskura: araudia, deialdiak, protokoloak, gidak eta eskuliburuak, orientabideak...

«inklusiogunea»

Argitalpen-data: 2023-11-25

«inklusiogunea» webgunean Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Aholkularitza Zentroan  jasotako arloekin (inklusioari laguntzeko eremu orokorra eta inklusioari laguntzeko eremu espezifikoa) lotutako gaiei buruzko informazioa aurkituko duzu: arreta goiztiarra, adimen-gaitasun handiak, irisgarritasun sentsoriala, garapen motorraren nahasmenduak...

«inklusiogunea» webgunean sartu

«curriculumgunea»

Konpetentzietan oinarritutako curriculumak ikaskuntza sakon eta funtzionalera bideratzen du eskola-jarduera. Konpetentzietan oinarritzen den hezkuntzaren funtsa da, batetik, ikasleak barneratutako funtsezko ezagutzen arteko loturak sendotzea, eta, bestetik, ezagutza horiek eguneroko testuinguru eta egoera desberdinetan aplikatzea.

«digigunea»

Eraldaketa digitalaren helburua da teknologia digitalak txertatzea ikastetxeetako irakaskuntza-, ikaskuntza- eta ebaluazio-prozesuetan. Horretarako, hainbat ekintza bultzatuko dira materialak sortzeko, hezkuntza-komunitatea digitalki gaitzeko, azpiegitura berriak garatzeko eta ikaskuntzarako praktika aurreratuak hartzeko...

«bizikasi»

«Bizikasi» izen bereko ekimenaren webgunea da, eta hezkuntza-zentroak elkarbizitza positiborako eta jazarpen-egoeren aurrean zero tolerantzia izateko gune seguruak izan daitezen laguntzea du helburu. Izan ere, hezkuntza-sistemaren helburu nagusia lortzeko ezinbesteko baldintza da ikasle guztiei beren garapen pertsonalean laguntzea eta herritar aktibo eta arduratsu gisa gizartean parte hartzeko aukera emango dieten gaitasunak eta tresnak ematea.

«hezkidetzagunea»

Hezkidetza emakumeen eta gizonen arteko eskubide, aukera, betebehar, lan eta abarren berdintasuna helburu duen hezkuntza-eredua da. Berdintasunez heztea da, desberdintasunetatik abiatuta, oso helburu argiarekin, etiketarik gabeko mundu bat eraikitzea...

«orientagunea»

Hezkuntza–orientazioa irakaskuntza–jardueran txertatutako laguntza–prozesu jarraitua eta sistematikoa da. Hezkuntza–orientazioaren helburua da ikasleei laguntzea beren proiektu pertsonalaren eta profesionalaren jabe izateko eta herritartasuna baliatzeko behar dituzten oinarrizko konpetentziak garatzen eta eskuratzen. Gune honetan EAEko Orientazioan aritzen direnentzako informazioa, baliabideak eta tresnak bildu eta guztien eskura jarri dira...

«irakurgunea»

«Irakurguneak» hezkuntzako komunitate osoa gonbidatzen du ikasleen irakurmena hobetzeko proiektuan parte-hartzera, irakurle bikainak izan daitezen eta beren konpetentzia guztiak goza eta gara ditzaten, horretarako gehiago eta hobeto irakurrita...

«moodlegunea»

«Moodlegunea» Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren lineako ikastaroen plataforma da. Plataforma honetako ikastaroetan parte hartzeko erregistratu beharra dago, baina badira gonbidatu gisa sar daitezkeen ikastaroak ere...

«amarauna»

«Amarauna» hezkuntza-plataforma bat da, sarean sakabanatuta eta zatituta dauden hezkuntza-baliabideak biltzen dituena, euskaraz adierazitako edukiei lehentasuna emanez. Plataformak euskal hezkuntza-komunitatean kultura digitala txertatzeko elementu katalizatzaile eta gaitzaile gisa balio du. «Amarauna» edukiak, pedagogia eta teknologia uztartzen dituen webgunea da.

Ikasle etorri berriak gure geletan

Hizkuntza indartzeko irakasleei (HIPI) eta ikastetxeei laguntzeko tresna izan nahi du webgune honek. EAEko hezkuntza sisteman, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ikasten hasi diren etorkinen seme-alabekin euskara lantzeko baliabideak biltzen ditu.

«nolega»

1984an sortu zen Hezkuntza Sailaren Euskara Zerbitzuan NOLEGA (Normalizazio Legearen Garapena) izeneko atala. Honen egitekoak bi arlo nagusitan gauzatu dira: eskola giroa euskalduntzea eta hezkuntza administrazioa euskalduntzea.

 

«steamgunea»

Hezkuntza Sailak bultzatutako STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics akronimo ingelesa) hezkuntzaren helburua da etapa guztietan hezkuntza eta prestakuntza zientifiko-teknikoa sustatzea, ikasleak ahalduntzeko, gero eta teknifikatuagoa den gizarte baten erronkei modu arduratsuan aurre egiteko...