Elkarbizitza eskola eremuan [2024]

Argitalpen-data: 2024-03-28

Elkarbizitza positiborako eskola-jazarpenaren aurkako ekimenak, "Bizikasik", eskola- jazarpena ikuspegi sistemiko eta integral batetik lantzen du, eta elkarbizitza positiboa hobetzea eta ikasleengan gaitasun prosozialen garapena sustatzera bideratuta dago.

Curriculum-garapenerako dekretuak [2023]

Argitalpen-data: 2023-06-09

LOMLOE ezartzetik eratorritako EAE-ko Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculum dekretuei buruzko monografikoa.

Zuzendaritza-funtziorako sarbidea [2023]

Argitalpen-data: 2023-03-15

29/2023 DEKRETUAK, otsailaren 28koak, honako hauek arautzen ditu: hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-eginkizunerako sarbidea, prestakuntza, ebaluazioa eta eginkizun horretan aritzearen aitorpena, eta hura osatzen duten karguen kargu-uztea...

Zuzendaritzan aritzeko hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua [2022]

Argitalpen-data: 2022-12-01

2022-12-28ko EBAZPENAk, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duen eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen ditu...

Irakasleen profila [2021]

Argitalpen-data: 2021-06-06

Egungo gizartean irakasle izateak erronka handiak ditu alderdi akademikoan, profesionalean, sozialean, kulturalean eta pertsonalean. Eta erronka horiei guztiei modu kritiko, arduratsu, etiko eta eraginkorrean erantzun behar diete hezkuntzako profesionalek —barne hartuta irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzaz arduratzen direnak— eta hezkuntza-politiken arduradunek.

«Practicuma» [2018]

Argitalpen-data: 2018-12-01

EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan irakaskuntzan jarduteko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen practicumari buruzko monografikoa, bertako ikasleentzako dokumentu interesgarrien hautaketa barne.

...monografiko gehiago by «zuzendari.net»

Zuzendari.Net-ek lagatako lan monografikoen bilduma, hezkuntza-edukiak biltzen, antolatzen eta sendatzen espezializatutako webgunea....