Curriculum-garapenerako dekretuak [2023]

Argitalpen-data: 2023-06-09

LOMLOE ezartzetik eratorritako EAE-ko Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko curriculum dekretuei buruzko monografikoa.

Zuzendaritza-funtziorako sarbidea [2023]

Argitalpen-data: 2023-03-15

29/2023 DEKRETUAK, otsailaren 28koak, honako hauek arautzen ditu: hezkuntza-arloan eskumena duen sailaren titulartasuneko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendaritza-eginkizunerako sarbidea, prestakuntza, ebaluazioa eta eginkizun horretan aritzearen aitorpena, eta hura osatzen duten karguen kargu-uztea...

Zuzendaritzan aritzeko hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua [2022]

Argitalpen-data: 2022-12-01

2022-12-28ko EBAZPENAk, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duen eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta konpetentziak eguneratzeko prestakuntza-programa espezifikoa arautzen ditu...

Irakasleen profila [2021]

Argitalpen-data: 2021-06-06

Egungo gizartean irakasle izateak erronka handiak ditu alderdi akademikoan, profesionalean, sozialean, kulturalean eta pertsonalean. Eta erronka horiei guztiei modu kritiko, arduratsu, etiko eta eraginkorrean erantzun behar diete hezkuntzako profesionalek —barne hartuta irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzaz arduratzen direnak— eta hezkuntza-politiken arduradunek.

Elkarbizitza eskola eremuan [2019]

Argitalpen-data: 2019-12-15

Elkarbizitza positiborako eskola-jazarpenaren aurkako ekimenak, "Bizikasik", eskola- jazarpena ikuspegi sistemiko eta integral batetik lantzen du, eta elkarbizitza positiboa hobetzea eta ikasleengan gaitasun prosozialen garapena sustatzera bideratuta dago.

Eskola inklusiboa garatzeko esparru plana [2019-2022]

Argitalpen-data: 2019-11-05

Eskola inklusiboa ikasle guztiei kalitatezko hezkuntzarako sarbidea bermatzen duena da. Ikasle guztien eskola arrakasta du helburu, eta denek bizitzarako gaitasunak ahalik eta gehien garatzea bideratzen du.

II. hezkidetza plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean [2019-2023]

Argitalpen-data: 2019-01-01

Plan honen bidez, Hezkuntza Sailak euskal hezkuntza-sistemari hezkidetza-eskolan urratsak ematen jarraitzeko aukera eskaintzen die. Bertan, berdintasunaren bidean aurrera egiteko beharrezko urratsen kontzeptu-gakoak aurkituko dituzte, baina, halaber, hori errealitate egiteko behar diren material eta tresnak eskainiko dira.

«Practicuma» [2018]

Argitalpen-data: 2018-12-01

EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketenMonográfico sobre el prácticum de los estudios universitarios que habilitan para el ejercicio de la profesión docente en los centros docentes no universitarios de la CAPV, incluyendo una selección de documentos interesantes para el alumnado del mismo.

monografikoa ikusi

...monografiko gehiago «zuzendari.net» web gunean

Hezkuntza-edukien bilketan, antolaketan eta edizioan espezializatua, zuzendari.Net atarian, gidak, lan monografikoak, dokumentuak, eskemak, kontzeptu-mapak, albisteak, estekak eta abar eskuratzeko aukera izango duzu...