164/2023 DEKRETUA - Ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioa

164/2023 DEKRETUA, urriaren 31koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –hezkuntza arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari– buruzkoa. 69/2015 DEKRETUA

Argitalpen-data: 2023-11-15

Informazio gehiago

Ikastetxeetako irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa

JARRAIBIDEA, 2023ko martxoaren 27koa, zeinaren bidez zehazten baita enplegatu publiko izateagatik egin beharreko izapide eta jarduketa guztietan Eusko Jaurlaritzako unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa.

Argitalpen-data: 2023-04-05

Informazio gehiago

Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroa eta Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Zentroa [IDHEZ - HIGAZ]

Hezkuntza Sailburuaren AGINDUA, zeinaren bitartez aurretiazko kontsulta ezartzen baita, Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroa [IDHEZ] eta Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Zentroa [HIGAZ] sortzeko xedapen orokorra egiteko proiekturako.

Argitalpen-data: 2023-01-11

Informazio gehiago

33/2018 DEKRETUA. Irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen «practicuma»

33/2018 DEKRETUA, martxoaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen «practicuma»ri eta titulazioa dela-eta masterreko ikasketak egin ezin dituzten pertsonentzako prestakuntza baliokidearen practicumari buruzkoa.

Argitalpen-data: 2018-03-23

Informazio gehiago

98/2016 DEKRETUA. Hezkuntza Ikuskaritza

98/2016 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzarena

Argitalpen-data: 2016-07-04

Informazio gehiago

Irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa

185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena.

Argitalpen-data: 2010-07-16

Informazio gehiago

Eskola-jantokiak arautzea

AGINDUA, 2000ko martxoaren 22koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako derrigorrezko irakasmailetako eta Haur Hezkuntzako (2. zikloa) jantokiak arautzen dituena.

Argitalpen-data: 2000-03-28

Informazio gehiago

16/1993 DEKRETUA, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa

16/1993 DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa.

Argitalpen-data: 1993-02-26

Informazio gehiago