Curriculuma eta gutxieneko ordutegia hezkuntza-sistemetako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeetan

AGINDUA, 2024ko otsailaren 1ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan derrigorrezko irakaskuntzen baliokideak diren atzerriko hezkuntza-sistemetako irakaskuntzak ematen dituzten ikastetxeetan Gaztelania eta Literatura, Euskara eta Literatura, Ingurune naturalaren, sozialaren eta kulturalaren ezagutza, Natura Zientziak, eta Geografia eta Historia jakintzagaiak irakasteko curriculuma eta gutxieneko ordutegia ezartzen dituena.

Argitalpen-data: 2024-02-14

Informazio gehiago

Haur Hezkuntzako ebaluazioa eta Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa

AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira Haur Hezkuntzako ebaluazioa eta Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa, hala badagokio.

Argitalpen-data: 2024-01-31

Informazio gehiago

77/2023 DEKRETUA. Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn

77/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Argitalpen-data: 2016-01-15

Informazio gehiago

76/2023 DEKRETUA. Batxilergoko curriculuma EAEn

76/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Argitalpen-data: 2023-06-09

Informazio gehiago

75/2023 DEKRETUA. Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn

75/2023 DEKRETUA, maiatzaren 30ekoa, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

Argitalpen-data: 2023-06-09

Informazio gehiago

Real Decreto 205/2023. Medidas relativas a la transición entre planes de estudios

Real Decreto 205/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen medidas relativas a la transición entre planes de estudios, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Argitalpen-data: 2023-03-29

Informazio gehiago

Real Decreto 243/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.

Argitalpen-data: 2022-04-06

Informazio gehiago

Real Decreto 984/2021. Evaluación, promoción y titulación

 Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

Argitalpen-data: 2021-11-17

Informazio gehiago

Real Decreto 217/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Argitalpen-data: 2022-03-30

Informazio gehiago

Real Decreto 157/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.

Argitalpen-data: 2022-03-02

Informazio gehiago

Real Decreto 95/2022. Ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Infantil

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil.

Argitalpen-data: 2022-02-02

Informazio gehiago

194/2010 DEKRETUA. DBH eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen baliozkotzeak eta...

194/2010 DEKRETUA, uztailaren 13koa. Honen bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dira, baita zein eragin izan behar duen goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateak Gorputz Hezkuntza irakasgaian eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasleentzat.

Argitalpen-data: 2010-07-22

Informazio gehiago