Lidergoa - Zuzendaritza funtzioaren ebaluazioa - dimentsioak

Ikastetxe bateko zuzendaritza-eginkizuna betetzeko aukeratuak izan diren eta zuzendaritza-eginkizuna betetzeko konpetentziei buruzko prestakuntza-programa espezifikoa (ZEB_HPPE) gainditu duten zuzendariek zuzendaritza-eginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko moduluak egin beharko dituzte, dagokion ziurtagiria jaso eta zortzi urteko epea igarotzen denean; horretarako, ZEB_KEPPE programa gainditu beharko dute.

Zuzendaritza-eginkizuna betetzeko konpetentziak eguneratzeko oinarrizkotzat jotzen diren edukiak 6 modulutan daude antolatuta. Programan egiten diren jarduerek modulu horietako edukiak erlazionatu ahal izango dituzte elkarren artean, modu globalizatuan landuz.

Programak 60 orduko iraupena du: 45 ordu derrigorrezko prestakuntza-jarduerei dagozkie eta 15 ordu hautazko jarduerei.