Programa específico de formación para la incorporación al ejercicio de la función directiva [PEFI_EFD]

Las directoras o directores seleccionados para el ejercicio de la dirección de un centro tendrán que superar el programa específico de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva (PEFI_EFD), de manera previa a su nombramiento. Excepcionalmente, las personas seleccionadas podrán terminar el programa PEFI-EFD durante el mes de junio y julio del curso en el que se convoque el concurso de méritos para la selección de directoras y directores, y durante el primer trimestre del primer año de su mandato. En todo caso, será la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa, una vez examinado cada caso, quien procederá a autorizar esta prórroga.

Las directoras o directores nombrados con carácter extraordinario tendrán que cursar y superar el programa específico de formación sobre competencias para el desempeño de la función directiva (PEFI_EFD), antes de que finalice el primer año de su nombramiento

Los contenidos para el logro de las competencias están organizados en 7 módulos. Las actividades que se realizarán durante el programa podrán interrelacionar contenidos de los diferentes módulos trabajándolos de forma globalizada.

El programa tiene una duración de 120 horas; 80 se corresponden a actividades formativas prescriptivas y 40 corresponden a actividades optativas.

1. Ikastaroa: «Ikastetxearen oinarriak eraikitzen» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA: Zuzendaritza funtzioak, lidergo pedagogiko sendo baten bidez, burutzeko oinarriak eskuratu]

BIZKAIA   

 • 2023-09-18     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Olaburu auzunea, 19. Iurreta
 • 2023-09-19     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Olaburu auzunea, 19. Iurreta
 • 2023-09-20     9:30- 14:30     IURRETA LHII. Olaburu auzunea, 19. Iurreta

ARABA

 • 2023-09-25     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz. KOLDO MITXELENA BHI. Batxilergogoko eraikina. Agurain taldea z/g. Gasteiz
 • 2023-09-26     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz.KOLDO MITXELENA BHI. Batxilergogoko eraikina. Agurain taldea z/g. Gasteiz
 • 2023-09-27     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz. KOLDO MITXELENA BHI. Batxilergogoko eraikina. Agurain taldea z/g. Gasteiz

GIPUZKOA   

 •  2023-10-02     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbde kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2023-10-03     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbde kalea, 17. Lasarte-Oria
 • 2023-10-04     9:30- 14:30     LASARTE BN. Aranbde kalea, 17. Lasarte-Oria 

 

2. Ikastaroa: «Estrategia eraikitzen: Zuzendaritza Proiektua» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA: Zuzendaritza proiektua dokumentu estrategiko legez proposatutako lanketa]

BIZKAIA   

 • 2023-10-16     9:30- 14:30     Bilbo
 • 2023-10-17     9:30- 14:30     Bilbo
 • 2023-10-18     9:30 - 14:30    Bilbo

ARABA

 • 2023-10-23     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz
 • 2023-10-24     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz
 • 2023-10-25     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz

GIPUZKOA   

 • 2023-11-06     9:30- 14:30     Donostia
 • 2023-11-07     9:30- 14:30     Donostia
 • 2023-11-08     9:30 - 14:30    Donostia

 

3. Ikastaroa: «Sakontze fasea: Zuzendaritza Proiektuaren ondorengoa» | BNko Lidergo Taldea | 20 ordu

[HELBURUA: Egunerokotasuna komunikazio eraginkorraz kudeatzeko gakoak. Ikastetxearen kultura aldatzeko bidean: sistema bizi baten ezaugarriak]

BIZKAIA   

 • 2024-02-19     9:30- 14:30     Bilbo
 • 2024-02-20     9:30- 14:30     Bilbo
 • 2024-02-21     9:30- 14:30     Bilbo

ARABA

 • 2024-02-26     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz
 • 2024-02-27     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz
 • 2024-02-28     9:30- 14:30     Vitoria-Gasteiz

GIPUZKOA   

 • 2024-03-04     9:30- 14:30     Donostia
 • 2024-03-05     9:30- 14:30     Donostia
 • 2024-03-06     9:30- 14:30     Donostia

 

4. Monografikoa: «Ikastetxeen kudeaketa» | Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetako zerbitzu-burutzak | 10 ordu

[HELBURUA: Ikastetxeen kudeaketa: lurraldeetako hezkuntza-ordezkaritzak eta haien zerbitzuak]

ARABA   

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

BIZKAIA   

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

GIPUZKOA

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

 

5. Monografikoa: «Arau-esparrua» | Hezkuntza ikuskaritza | 10 ordu

[HELBURUA: Ikastetxeei publikoei aplikatzekoa den arau-esparrua ezagutu]

ARABA   

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

BIZKAIA   

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

GIPUZKOA

 • zehaztu gabe
 • zehaztu gabe

1. Mintegia: «Zuzendaritza jarraipena» | BNko Lidergo Taldea | 15 ordu

[HELBURUA: Zuzendaritza- eginkizunarekin lotutako gaietan sakontzea. Mintegi honetan parte hartu dezakete zuzendari guztiak (ez ohiko izendapenarekin daudenak eta baita proiektudun zuzendariak). PEFI - HPPE osatzeko hautazko jarduera formatibo bezala 15 orduko akreditazioa lor dezakete zuzendariek]

BIZKAIA

 • Urriak 5, Azaroak 9, Otsailak 1, Martxoak 7, Apirilak 11

       -> B01 BERRITZEGUNEAN: B01 + B02 ERAGINGUNEAK

       -> BARAKALDOKO BERRITZEGUNEAN: B03 + B04 + B05 ERAGINGUNEAK

       -> GETXOKO BERRITZEGUNEA: B07 + B08 ERAGINGUNEAK

       -> ZORNOTZAKO BERRITZEGUNEAN: B06 + B09 + B10 ERAGINGUNEAK

ARABA

 • Urriak 19, Azaroak 16, Otsailak 8, Martxoak 14, Apirilak 18

GIPUZKOA  

 • Urriak 19, Azaroak 16, Otsailak 8, Martxoak 14, Apirilak 18

CURSO 2022-2023

Monografikoa: «Saio juridikoa» | Hezkuntza ikuskaritza | 10 ordu

 • 2023-01-26     9:00 - 14:00     Deustuko Hizkuntza Eskola   

 

Monografikoa: «Ikastetxeen kudeaketa» | Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetako zerbitzu-burutzak | 10 ordu

ARABA   

 • 2023-02-27     9:00 - 14:00     ONCE erakundeko aretoa (San Prudencio, 18)
 • 2023-02-28     9:00 - 14:00     ONCE erakundeko aretoa (San Prudencio, 18)

BIZKAIA   

 • 2023-04-19       9:30 - 14:00     Bilbo. Miguel de Unamuno Institutuan
 • 2023-04-20       9:30 - 14:00     Bilbo. Miguel de Unamuno Institutuan

GIPUZKOA

 • 2023-02-14     9:30 - 14:00     Donostia. San Telmo Museoa   
 • 2023-02-15     9:30 - 14:00     Donostia. San Telmo Museoa

 

Ikastaroa: «Hasierako prestakuntza: sakontze fasea» | BNko Lidergo Taldea - Aurkene Redondo | 20 ordu

ARABA

 • 2023-02-13     9:00 - 14:30     Gasteiz. Koldo Mitxelena Institutua   
 • 2023-02-14     9:00 - 14:30     Gasteiz. Koldo Mitxelena Institutua
 • 2023-02-15     9:00 - 14:30     Gasteiz. Koldo Mitxelena Institutua

BIZKAIA   

 • 2023-02-27     9:00 - 14:30     Bilbo. Juan Manuel Sanchez Marcos / Kontxa eskolako aretoan
 • 2023-02-28     9:00 - 14:30     Bilbo. Juan Manuel Sanchez Marcos / Kontxa eskolako aretoan
 • 2023-03-01     9:00 - 14:30     Bilbo. Juan Manuel Sanchez Marcos / Kontxa eskolako aretoan

GIPUZKOA    

 • 2023-03-06     9:00 - 14:30     Tolosaldea Lanbide Heziketa Institutua
 • 2023-03-07     9:00 - 14:30     Donostiako San Telmo museoko aretoan
 • 2023-03-08     9:00 - 14:30     Donostiako San Telmo museoko aretoan

GIPUZKOA II    

 • 2023-03-13     9:00 - 14:30     Iurreta.  LHII institutuko aretoan
 • 2023-03-14     9:00 - 14:30     Iurreta.  LHII institutuko aretoan
 • 2023-03-15     9:00 - 14:30     Iurreta.  LHII institutuko aretoan

CURSO 2022-2023

Curso: «Ahozko komunikazioa» | IRALE | 5 horas

 • 2023-01-24     9:30 - 14:30     Lasarteko Berritzegunean 
 • 2023-01-27     9:30 - 14:30     Gasteizko Berritzegunean
 • 2023-01-30     9:30  -14:30     Basurtuko udaltegian

 

Curso - on line: «Ebaluazioa zuzendaritzaren begiradatik» | David Hortigüela | 5 horas

 Bi egunetan errepikatuko da saio bera... (SUSPENDITUTA)

 • 2023-02-01     9:30 - 14:30     on line 
 • 2023-02-02     9:30  -14:30     on line

 

Curso: «Talde adimenduak» | Fernando Cembranos | 5 horas

 Bi egunetan errepikatuko da saio bera...

 • 2023-02-08     9:00 - 14:00     Donostiako Magisteritza eskola. Areto Nagusia 
 • 2023-02-09     9:00 - 14:00     Donostiako Magisteritza eskola. Areto Nagusia

 

Curso: «Fase de consolidación» | 20 ordu

 • 2023-05-08   2023-05-09   2023-05-10     9:00 - 14:00     Lasarteko Berritzegunean 
 • 2023-05-15   2023-05-16   2023-05-17     9:00 - 14:00     Gasteizko Koldo Mitxelena Institutuan 
 • 2023-04-24   2023-04-25   2023-04-26     9:00 - 14:00     Bilboko Kontxa eskolan 

 

Curso: «Funciones y tareas de la dirección en la escuela del siglo XXI» | Miguel Ángel Santos Guerra| 10 horas

 • 2023-05-02     9:00 - 14:00     Lasarteko Berritzegunean 
 • 2023-05-03     9:00 - 14:00     Gasteizko Berritzegunean 
 • 2023-05-04     9:00 - 14:00     Basurtuko udaltegian 

* Previo a la sesión presencial, lectura del libro «Las feromonas de la manzana: el valor educativo de la dirección escolar»